Container Chất lượng 1

Tổng thống Mỹ Barack Obama gần đây nhiều lần cho rằng Việt Nam là một đối tác xây dựng và toàn diện trong khu vực. Ông Kerry sẽ tháp tùng Tổng thống Obama thăm Việt Nam Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp gỡ Tổng thống Mỹ Barack Obama khi trình Quốc thư cuối tháng 2 …

Container Chất lượng 1 Read More »