KhoContainer

Bồi thường & Hoàn Trả

Chính sách bồi thường và hoàn trả sẽ được nêu rõ trong hợp đồng được thỏa thuận giữa hai bên, cụ thể như sau:

Trách nhiệm bồi thường của An Phát Container

  • Nếu Công ty TNHH An Phát Container không bàn giao  sản phẩm theo như thời gian thỏa thuận của hợp đồng thì mọi chi phí, thiệt hại cho khách hàng sẽ do An Phát Container chịu trách nhiệm.
  • Trong quá trình giao sản phẩm, nếu sản phẩm bị thất lạc, hư hỏng thì An Phát Container phải chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại.
  • Nếu trong quá trình sử dụng sản phẩm mà vẫn trong thời gian bảo hành, sản phẩm có phát sinh lỗi, hư hỏng thì An Phát Container phải chịu trách nhiệm sửa chữa hoặc thay thế.

Trách nhiệm bồi thường của khách hàng

Chúng tôi cho khách hàng thuê các sản phẩm, vì vậy trong quá trình sử dụng, khách hàng có gây ra thiệt hại về các thiết bị sẽ phải bồi thường theo các điều khoản có trong hợp đồng. Cụ thể như sau:

  • Nếu khách hàng để xảy ra mất mát, hư hỏng hay thay đổi so với tình trạng giao nhận ban đầu, khách hàng có trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho An Phát Container. Chi phí bồi thường thiệt hại :

+   Mất :bồi thường theo giá trị hàng hoá : 60.000.000 đ/cont 20’VP và 35.000.000 đ/cont 20’ DC.

+   Hư hỏng : bồi thường theo thiệt hại thực tế theo giá thị trường.

+    Nếu Bên B tự ý sơn lại container     : 3.000.000đ/cont 20’.

+  Nếu Bên B gỡ bỏ logo của Bên A: 500.000đ/cont và Bên B phải dán lại logo